બ્લોગ
Jivansathi Pasandgi Mela - Vadodara

Jivansathi Pasandgi Mela (FREE)-2.00 PM 07 - 04 - 2018 Venue : 'Satyam' Party Plot, Near Khodiya...

વધુ વાંચો
HALVAD SMARK BHUMI NI VIKAS AAYOJN

હળવદના પાધરમાં રક્તરંગી માટીના પેટાળમાં આપણા પૂર્વજોનો ૧૪મી થી ૧૭મી સદીનો ઝળહળતો ઈતિહાસ વર્ષોથી મૂંગ...

વધુ વાંચો
FInd Mochi Mobile Application

Find Mochi, the world's oldest and most successful matchmaking service only for mochi samaj Today, h...

વધુ વાંચો